1. Chủ tịch Hội đồng quản trị: Thạc sĩ Trương Văn Diện. 2. Hiệu trưởng: Cô giáo Hoàng Thị Trọng. 3. Cố vấn chuyên môn: Thạc sĩ Đinh Văn Thuận (Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Huy Tưởng). Tiến sĩ Hoàng Thanh Tú (Giảng viên trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội). Hội đồng quản trị, Ban giám hiệu cùng các thầy giáo, cô giáo trường THCS Pascal nỗ lực hết mình vì sự tiến bộ của học sinh. Chính sự thành công của học sinh là...